باید دنبال استدلال‌های قوی باشید؛ وگرنه کار با توجیه پیش نخواهد رفت

می‌دانیم که ضمیر ناخودآگاه ما یکی از هوشمندترین پدیده‌هایی‌ست که می‌توان در عالم شناسایی کرد.

کافی‌ست که این پدیده‌ی شگفت‌انگیز به این نتیجه برسد که دلایل قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد هدف در نظر گرفته‌شده آن‌قدر ارزش ندارد که بخش زیادی از تمرکز و توجه را به آن اختصاص داد و از بقیه‌ی زندگی و شیرینی‌های‌اش واماند.

باید اشاره کرد که این جناب ضمیر ناخودآگاه آن‌قدر باهوش است که به این سادگی‌ها گول نمی‌خورد. 

یعنی برای قانع‌کردن او و انصراف‌اش از این دیدگاه که عرض شد، باید دنبال استدلال‌های قوی باشید؛ وگرنه کار با توجیه پیش نخواهد رفت و این وسط، چیزی که قربانی می‌شود، همان هدفی‌ست که برای‌اش رویاها در سر پرورانده بودیم. 


/ 1 نظر / 14 بازدید