آیا زمستان های سرد پیامد تابستان های گرم است؟

ارایه داده اند. آنها می گویند افزایش دما و ذوب یخ ها در مناطق قطبی موجب می شود در عرض های جغرافیایی پایین تر برف بیشتری ببارد.

یافته های آنها می تواند دلیل وقوع حوادث آب و هوایی بخصوصی مثل زمستان های سخت در برخی مناطق آمریکا باشد که دو سال پیش رخ داد و با کشتار دسته ای از موجودات گرمسیری پایان یافت. دانشمندان به عنوان نمونه ای دیگر از این حوادث به بارش برف زیاد در همین سال در بریتانیا اشاره می کنند که آشفتگی های زیادی در این کشور ایجاد کرد.

براساس تحقیقات روند فزاینده سرما در زمستان ها، در طول دو دهه گذشته را می توان با گرم تر شدن هوا در تابستان و به دنبال آن در پاییز توضیح داد. این تغییر دما اثر مشخصی بر الگوهای عادی آب و هوایی به جا می گذارد و موجب می شود دما در زمستان های پیش رو کاهش یابد.

روند سرد شدن زمستان ها در شرق ایالات متحده، جنوب کانادا و بیشتر اوراسیای شمالی مشاهده می شود و به عقیده محققان آن را به طور کامل نمی توان با تغییرپذیری طبیعی سیستم های آب و هوایی توضیح داد.

براساس مطالعات روند گرم شدن شدید هوا در قطب شمال و در طول ماه های تابستان، در پاییز هم ادامه یافته. داده هایی که براساس مشاهده به دست آمده نشان می دهد این گرما میزان ذوب یخ دریا را افزایش داده است.

بدین ترتیب گرم تر شدن هوا همراه با ذوب یخ دریا به جو قطب شمال اجازه می دهد تا رطوبت بیشتری را نگه دارد و احتمال بارش به صورت برف را در دماهای انجماد، در مناطق جنوبی تر مثل اوراسیا افزایش دهد. درحقیقت مشاهدات محققان نشان داد که میزان پوشش برف در طول دهه گذشته در اوراسیا افزایش یافته است.

محققان باور دارند افزایش پوشش برف اثر پیچیده ای بر نوسانات آب و هوایی قطب شمال دارد. الگوی فشار جوی در عرض های جغرافیایی میانه به بالا، باعث می شود این منطقه در فاز منفی باقی بماند.
در فاز منفی، فشار بالا در بالای منطقه قطب شمال مستقر می شود و هوای سردتر را به مناطق با عرض جغرافیایی میانه، مثل ایالات متحده و شمال کانادا هل می دهد و در نتیجه زمستان های سردتری در این مناطق مشاهده می شود.

محققان می گویند شکی وجود ندارد که جهان در حال گرم تر شدن است و این به معنی مشاهده دماهای گرم تر در همه فصول و در همه مکان ها خواهد بود. به هرصورت، روند روبه افزایش پوشش برف به خنک شدن مناطقی که مورد مطالعه قرار گرفته انجامیده و دلیلی وجود ندارد که این روند در آینده نزدیک ادامه نیابد. همچنین اگر وضعیت هوا به گونه ای باشد که پاییز خیلی گرم تر شود، بارشی که در حال حاضر به صورت برف می بینیم با باران جایگزین خواهد شد و سرمای زمستان را حذف خواهد کرد.

محققان می گویند استفاده از پوشش برف پیش بینی دقیق تر و مدبرانه تری را در رابطه با پیش بینی های فصلی به دست می دهد. اما بدون شبیه سازی درست از الگوهای آب و هوایی زمستانی و تغییرپذیری بارش برف،‌ مدل هایی که به وسیله مراکز دولتی در پیش بینی آب .و هوای زمستانی در مقیاس های زمانی فصلی و دهه ای مورد استفاده قرار می گیرد کاستی خواهند داشت

/ 0 نظر / 19 بازدید